Andreas Bussæus, visstnok født i Lofoten, norsk vitenskapsmann, forfatter av økonomiske og historiske skrifter, bl.a. om Grønland og Frederik 4s regjeringstid. Oversatte skrifter fra middelalderen, bl.a. Are Frode, til latin. I sine politiske skrifter viste han atskillig dristighet.