Paulus Svendsen, født i Egersund, norsk litteratur- og idéhistoriker. Cand.philol. 1930, dr.philos. 1941 på det idéhistoriske arbeid Gullalderdrøm og utviklingstro (1940, ny utg. 1979). Lektor i Berlin 1931–33, deretter i Trondheim, dosent i sammenlignende litteraturhistorie ved Universitetet i Oslo 1946, professor i europeisk litteratur samme sted 1949, professor i idéhistorie samme sted 1960–74. Svendsen utgav bl.a. en biografisk studie over Maurits Hansen (1942). Senere konsentrerte Svendsen sine studier om renessansehumanistene, særlig Erasmus Roterodamus, dessuten om Kierkegaard.