Nord-Amerikanske jazzutøvere og -ensembler, 1980 til i dag

Fagansvarlig

Per-Arne Ferner

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 180 artikler: