Færøyenes litteratur

Fagansvarlig

Anne-Kari Skardhamar

Høgskolen i Oslo og Akershus

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 48 artikler: