Færøyenes litteratur

Fagansvarlig

Anne-Kari Skardhamar

OsloMet – storbyuniversitetet

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 48 artikler: