Arnbjørn Danielsen, færøysk forfatter og lærer. Debuterte i 1966 med diktsamlingen Várvindar (Vårvinder), som er preget av en sterk vilje til å finne et nytt formspråk. Samlingen fikk stor betydning for utviklingen av et modernistisk færøysk lyrikkspråk, men mer gjennomført vellykket var samlingen Meðan eg tyggi norðlýsid (Mens jeg tygger nordlyset, 1968). I sin lyrikk tar Danielsen opp sentrallyriske temaer som natur, kjærlighet og fremmedfølelse, men hans radikale politiske holdning kommer også til uttrykk i samfunnskritiske dikt. Sentralt i forfatterskapet står novellesamlingen Lívsævintýrið (Livseventyret, 1967). Gjendiktninger til norsk i Færøysk lyrikk (ved Knut Ødegård, 1974).