Súsanna Helena Patursson, færøysk forfatter og redaktør. Hun skrev det første færøyske teaterstykke, Veðurføst (Værfast), som ble oppført i 1889. I tillegg til å skrive en rekke prosatekster og lyrikk grunnla hun og redigerte kvinnetidsskriftet Oyggjarnar (Øyene).