Jens Christian Djurhuus, færøysk dikter og bonde. Som fornyer av den gamle folkelige kjempevisediktningen fikk han stor betydning. Best kjent er kvadet Ormurin langi (fra ca. 1810), om Olav Tryggvason, som fortsatt synges til dans; emnet er hentet fra Snorres Heimskringla, men det er åpenbart ikke den islandske tekst Djurhuus har kjent. I andre av hans mest kjente kvad, f.eks. Leivs kvæði (ca. 1815) og Sigmundar kvæði bygger han på dansk oversettelse av den islandske sagaen om færøyingene, mens diktet Púkaljómur (ca. 1820) er diktet etter mønster av Miltons Paradise Lost, som ble oversatt til dansk i 1790. Trøllakvæði forteller om Olav Tryggvason. Lorvíkspáll er et satirisk dikt som bygger på et gammelt sagn, og som har historisk interesse fordi det der rettes angrep mot den danske monopolhandel. Djurhuus' diktning hører til færøyingenes kjæreste åndelige eie.