Richard B. Thomsen, færøysk forfatter, skipsreder og handelsmann. Debuterte 1944 med romanen Blámannavík, som ble fulgt av en rekke romaner som belyser færøysk historie fra de eldste tider frem til etterkrigstidens industrialisering. Hovedtyngden ligger i beskrivelser av det store hamskiftet på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet da Færøyene forandret seg fra et patriarkalsk bondesamfunn til et fiskeindustrisamfunn. Han skrev de fleste av romanene på dansk.