Esmar Jacobsen Gata, færøysk lyriker og emissær. Han arbeidet i mange år som typograf. Diktsamlingen Fiólin (1956) bærer preg av kresen språkbruk, samtidig som forfatteren er en foregangsmann i utviklingen av en moderne lyrikk med frie versformer på Færøyene. Fra 1960, etter å ha gått på bibelskole i Norge og Danmark, arbeidet han som emissær for Kirkelige Misjonsforbundet, og i sitt senere forfatterskap har han hovedsakelig beskjeftiget seg med religiøse emner.