Jørgen-Frantz Jacobsen, færøysk journalist og forfatter. Jacobsen skrev på dansk, men var en ivrig tilhenger av færøysk selvstyrepolitikk, som han leverte et forsvar for med boken Danmark og Færøerne (1927). Han ble tidlig knyttet til Politiken, med nordiske forhold som emneområde, og hans intelligente analyser her ble utgitt posthumt i Nordiske kroniker (1943). Færøerne, natur og folk (1936 og senere rev. utg.) er en sjarmerende reisehåndbok om Færøyene. Hans kunstneriske hovedverk er den historiske romanen Barbara (1939), som han ikke nådde å fullføre helt før sin død. Med grunnlag i et færøysk sagn fra 1700-tallet tegnet han her et av de mest fascinerende kvinneportretter i litteraturen på dansk språk, og boken er blitt oversatt til en lang rekke språk; på norsk foreligger tre oversettelser. Jacobsen var også en pasjonert og talentfull brevskriver, og William Heinesen utgav 1958 et utvalg av hans korrespondanse (Det dyrebare liv. Jørgen-Frantz Jacobsen i strejflys af hans breve).