Hans Andrias Djurhuus, færøysk dikter; sønnesønns sønn av J. C. Djurhuus, bror av J. H. O. Djurhuus; lærer og teaterleder i Tórshavn. Skrev bl.a. dramaer med emne fra Færøyenes historie og sagnverden, Marita (1908), Annika (1917), episke dikt, f.eks. Hin gamla søgan (1905), og en stor mengde lyriske dikt, utgitt i forskjellige samlinger, Søgumál (1922), Sjómannsrímur (1925), Morgun- og kvøldsálmar (1934), Undir viðum lofti (1934) m.fl. Han skrev også flere eventyr, Smásøgur og ævintýr (1922), Ævintýr (1929). Djurhuus' produksjon var meget stor og mangesidig, men svært ujevn. Høyest når han som lyriker, især når han henvender seg til barn, f.eks. i Barnarímur (1914), som opprinnelig ble diktet til sangtimene i skolen og skrevet opp på tavlen. Også som prosaist yter han sitt beste når han får fortelle for barn. Djurhuus' diktning viser tydelig påvirkning av Per Sivle.