Eksistensialisme

Eksistensialisme eller eksistensfilosofi er en retning innen filosofien som kjennetegnes ved at den er opptatt av en teoretisk-filosofisk behandling av sentrale vilkår for menneskets eksistens. Dette inkluderer blant annet undersøkelser av frihet, angst, lidelse og erkjennelse av døden – og med mindre vekt på erkjennelsesteori, logikk og naturfilosofi.. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Eksistensialisme

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 33 artikler: