Beatitudo er latin og betyr lykksalighet, fullkommen tilfredshet. Se saligkåring (beatifikasjon).