Jean Wahl var en fransk filosof og professor ved Sorbonne. Han var preget av fenomenologisk og eksistensialistisk tradisjon, og skrev om Descartes, Platon, Hegel og Kierkegaard. Hans systematiske hovedverk er Traité de métaphysique (1953).