Amor fati, kjærlighet til skjebnen. Nietzsche mente at amor fati er et kjennetegn ved menneskelig storhet. Se også artikkelen fatum.