Eksistensialist er en tilhenger av eksistensialismen.