Henologi, enhetsfilosofi, platonisk filosofi. I Norge er henologien særlig representert ved filosofen Egil A. Wyller, som med utgangspunkt i Platon og Nicolaus av Kues har videreutviklet henologien i et samtidsperspektiv, bl.a. i verkene Enhet og annethet (1981) og Henologische Perspektiven (1991). Wyller har også utgitt en henologisk skriftserie 1994–2002.