Dasein er en betegnelse hos Martin Heidegger for menneskets spesifikke og egenartede væremåte.