Fremført kost, totale enhetsomkostninger forbundet med fremføring av petroleum eller petroleumsprodukter til et gitt sted, inklusiv varens eget kostende.