Konsesjonsblokk, begrenset område hvor oljeselskaper har fått retten til å drive leting etter og/eller utvinning av petroleum.