Gassbrenner, apparat for blanding av gass med luft samt forbrenning av blandingen. Konstrueres for ulike gasstyper, f.eks. lysgass (steinkullgass fra gassverk) med høy forbrenningshastighet eller naturgass med lav forbrenningshastighet (se gass). I husholdning og industri brukes en rekke forskjellige gassbrennere. Se gassovn og gasskokeapparat.