Petroleumsgeologi, den del av økonomisk geologi som beskjeftiger seg med naturlig forekommende hydrokarboner (petroleum).Emnet omfatter læren om opprinnelse, opptreden, vandring og oppsamling av olje og gass i berggrunnen og hvordan forekomster kan finnes.I praksis vil petroleumsgeologi omfatte geokjemi, geofysikk, paleontologi, sedimentologi, stratigrafi og strukturgeologi.. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Petroleumsgeologi

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt