Normpris, pris på petroleum fastsatt av norske myndigheter til bruk for skatteligningen og ved beregning av produksjonsavgift. Normprisen skal svare til hva petroleum kunne vært omsatt for mellom uavhengige parter i et fritt marked.