Flerfaselaboratoriet, forskningslaboratorium i Trondheim som arbeider med flerfase-strømningsteknikk, gasshydrater og storskala-utstyrstesting for petroleumsindustrien. Laboratoriet ble opprettet i 1982 og er underlagt SINTEF Petroleumsforskning as. Det består bl.a. av en ca. 1 km lang høytrykksrørsløyfe. Sløyfen har rørdiameter 8" (20,3 cm) og brukes til storskalastudier av samtransport av gass og olje. I tillegg har laboratoriet en 3" (7,6 cm) trefasesløyfe på 200 m. Laboratoriet er verdens største anlegg (1999) for studier av flerfasestrømning i rørledninger.