Referansepris, pris fastsatt av myndighetene i en del petroleumsproduserende land. Brukes som grunnlag for beregning av produksjonsavgift og skattbar inntekt. Det behøver ikke være overensstemmelse mellom referansepris og virkelig oppnådd pris.