Brent Blend, referanseolje ved produksjon og salg av olje i Nordsjøen.