Balansepris, den pris et petroleumsfelt må få for sine produkter for å dekke produksjonsomkostningene og en rimelig forrentning (ca. 7 %) av kapitalen.