Armavstandspris, pris som betales for petroleum i transaksjoner mellom parter som er innbyrdes uavhengige og ikke tilhører samme gruppe av oljeselskaper.