Glideskala, uttrykk brukt i petroleumsøkonomien for den rett staten tidligere hadde til å øke sin eierandel i et petroleumsfelt etter at det var kommet i produksjon. Ordningen ble fjernet 1993 for alle nye konsesjoner på norsk sokkel.