Oljefilm, tynt sjikt av olje, f.eks. olje på vann. Kan også betegne en smørefilm dannet av smøreolje.