Øystein, mannsnavn, norrønt Eysteinn, av det urnordiske runeord auja, 'gave, lykkegave', og -steinn 'stein, edelsten'. Navnedag 26. januar.