Eistein, mannsnavn, norrønt Eysteinn, i dag oftest skrevet Øystein.