Ørnulf, mannsnavn, norrønt Ǫrnulfr, dannet av fuglenavnet ørn og dyrenavnet ulv. Navnedag 18. juli.