Plantenes genetikk og molekylærbiologi

Fagansvarlig

Halvor Aarnes

Universitetet i Oslo

Redaktør

Halvard Hiis

Inneholder 10 artikler: