Overføring av et musikkstykke fra én toneart til en annen. De såkalte transponerende instrumenter klinger dypere eller høyere enn de skrevne noter angir, for eksempel «horn i f», «kornett i ess».