Et samfunnsoppdrag er en eller flere oppgaver som en organisasjon er forpliktet til å utføre til fordel for resten av samfunnet.

Et eksempel kan være NRK-plakaten, en tekst som beskriver oppgavene til den statlig eide mediebedriften NRK. NRK-plakaten omtales gjerne som «NRKs samfunnsoppdrag», selv om ordet ikke brukes i selve teksten. Man kan også si at profesjoner eller bransjer har samfunnsoppdrag.

En annen betydning av ordet samfunnsoppdrag (eller «målrettet samfunnsoppdrag») er visse typer ordninger for offentlig finansiering av forskning, innovasjon og utredningsarbeid.

Offentlige etater

Ansvarsområdet og arbeidsoppgavene til statlige og kommunale etater omtales av og til som samfunnsoppdrag. Slik ble ordet for eksempel brukt av Justis- og beredskapsdepartementet i en beskrivelse av politiets oppgaver: «Politiets samfunnsoppdrag er å forebygge, bekjempe kriminalitet og skape trygghet for befolkningen.» (Meld. St. 29 (2011–2012).

Universiteter og høyskoler

Ordet samfunnsoppdrag brukes spesielt ofte om mer frittstående virksomheter som er eid av staten og kommunene, eller som i stor grad er finansiert av dem. For eksempel sier man gjerne at universiteter og høyskoler har et samfunnsoppdrag som omfatter en rekke oppgaver, blant annet forskning og høyere utdanning. Listen med disse oppgavene finnes i universitets- og høyskoleloven, og gjelder både statlige og private universiteter og høyskoler. Ordet samfunnsoppdrag finnes ikke i lovteksten.

Private virksomheter

Ordet samfunnsoppdrag kan også brukes om privat eide bedrifter og hele bransjer. Det viser da gjerne til forpliktelser man mener virksomhetene har, ut over det å skape fortjeneste for eierne og å drive på en lovlig måte. Det er for eksempel vanlig å si at mediene eller pressen samlet har et spesielt samfunnsoppdrag. Uttrykket «den fjerde statsmakt» understreker tanken om et særskilt samfunnsoppdrag for mediene og for journalister som profesjon.

Forskning og innovasjon

Samfunnsoppdrag eller «målrettet samfunnsoppdrag» brukes også som norsk oversettelse av det engelske begrepet mission innenfor forskningspolitikk og innovasjonspolitikk: et tverrfaglig arbeid på tvers av sektorer for å foreslå løsninger på en kompleks problemstilling. EU og etter hvert også norske myndigheter har definert slike oppdrag, der det tilbys offentlig finansiering til forskning, utvikling og utredning av løsninger på det utvalgte problemet.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg