Fortjeneste, profitt, forskjellen mellom de samlede inntekter og de samlede kostnader. Se også margin.