Quercetin, (til Quercus), C15H10O7, tetrahydroksoflavonol, et gult flavonfargestoff som utvinnes av barken fra den nordamerikanske eikearten Quercus tinctoria. Brukes til farging av ull, lær m.m. Ofte brukes eikebarken direkte som et pulver, quercitron, i fargeriprosessen. Quercetin forekommer også fritt eller bundet som glykosid i blad av flere plantearter, bl.a. ask, hestekastanje, te og humle. Det viktigste glykosidet er rhamnosidet quercitrosid eller quercitrin.