Nominalbøying er bøying av substantiv, adjektiv, pronomen og determinativ. Eit anna ord for nominalbøying er deklinasjon.

Faktaboks

Uttale
nominˈalbøyning

Typiske bøyingskategoriar for nomen er numerus (tal) og kasus. På mellom anna norsk kjem binding (bestemtheit) i tillegg. Alle nomen bortsett frå substantiv blir i mange språk bøygde i genus. I mange språk kan substantivet ha eit possessivaffiks, det vil seie bøying i person og tal for eigaren. Nokre få språk, mellom anna ein del amerikanske urfolkspråk, bøyer også substantivet i tempus.

Til nominalbøyning må ein òg rekne bøying i typisk nominale kategoriar av partisipp og latinsk gerundium. Sjølv om partisipp og gerundium blir rekna som bøyingsformer av verbet, blir dei i mange språk bøygde i mange nominale bøyingskategoriar – til dømes numerus, genus og kasus.

Ikkje alle språk har nominalbøying

Nominalbøying finst ikkje i alle språk. Ho manglar mellom anna i typisk isolerande språk som kinesisk og vietnamesisk, der til dømes substantivet berre har éi ubøyeleg form, som kinesisk (mandarin) yú 鱼 'fisk'. Dette substantiv er markert for verken numerus, kasus eller nokon anna bøyingskategori, og kan setjast om til norsk som både fisk, fisken, fiskar og fiskane, etter kva samanheng det står i.

Norsk nominalbøying

Dei fleste norske dialektar har denne nominalbøyinga:

  • Substantiv blir bøygde i kategoriane tal (numerus) og binding (bestemtheit, definitet). I nokre dialektar er det i tillegg eit skilje mellom kasusa nominativ og dativ.
  • Adjektiv blir bøygde i tal (numerus), genus (grammatisk kjønn), binding (bestemtheit, definitet) og grad.
  • Pronomen blir bøygde i kasus.

Eksempel på bøying av nomen i norsk:

SUBSTANTIV
NUMERUS BINDING (BESTEMTHEIT) BÅT
eintal ubunden (ubestemt) båt
eintal bunden (bestemt) båten
fleirtal ubunden (ubestemt) båtar
fleirtal bunden (bestemt) båtane
ADJEKTIV
NUMERUS GENUS BINDING GRAD FIN
eintal felleskjønn ubunden positiv fin
eintal inkjekjønn ubunden positiv fint
fleirtal - ubunden positiv fine
- - bunden positiv fine
- - - komparativ finare
- - ubunden superlativ finast
- - bunden superlativ finaste

Nominalbøying i nordsamisk

Nordsamisk har meir nominalbøying enn norsk:

  • Substantiv blir bøygde i kasus, numerus og person/tal for eigar
  • Adjektiv blir bøygde i kasus, numerus og grad
  • Pronomen og determinativ blir bøygde i kasus og numerus

Eit nordsamisk substantiv som guolli 'fisk' har denne kasus- og numerusbøyinga:

SUBSTANTIV

NUMERUS

KASUS

GUOLLI

eintal

nominativ

guolli

eintal

akkusativ/genitiv

guoli

eintal

illativ

guollái

eintal

lokativ

guolis

eintal

komitativ

guliin

fleirtal

nominativ

guolit

fleirtal

akkusativ/genitiv

guliid

fleirtal

illativ

guliide

fleirtal

lokativ

guliin

fleirtal

komitativ

guliiguin

-

essiv

guollin

I tillegg kan bøyingsformene i begge numerus ha eit possessivsuffiks som uttrykkjer eigaren. Possessivsuffiks finst i eintal (singularis), total (dualis) og fleirtal (pluralis) i 1., 2. og 3. person. Her er nokre døme:

  • guolláme 'vår (total) fisk (nominativ, eintal)'
  • guolistis 'hans/hennes (eintal) fisk (lokativ, eintal)'
  • guliideattetguin 'deira (fleirtal) fiskar (komitativ, fleirtal)

Les meir i Store norske leksikon

Kommentarar

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg