Malonsyre, propandisyre, HOOC-CH2-COOH, hvit krystallinsk forbindelse med smeltepunkt 135 °C, lett løselig i vann. Ved oppvarming spaltes det av karbondioksid under dannelse av eddiksyre. Finnes i naturen, bl.a. i saften hos beter. Fremstilles teknisk ved hydrolyse av cyaneddiksyre som igjen er fremstilt av monokloreddiksyre og natriumcyanid. Dietylesteren er et viktig utgangsmateriale for fremstillingen av mange andre forbindelser, bl.a. barbiturater. Malonsyre er av betydning for det intermediære stoffskiftet ved at den i forbindelse med koenzym A inngår i syntesen av fettsyrer i organismen.