Loddefamilien, benfiskfamilie i ordenen loddefisker. Omfatter 13 arter nært beslektet med vassildfamilien. Blant artene finnes både saltvannsarter, ferskvannsarter og anadrome arter. Som laksefiskene har de fettfinne. De har kraftige tenner og velutviklet svømmeblære, som står i forbindelse med svelget. Familien er utbredt i det nordlige Stillehav og Atlanterhav, samt i ferskvann på de nordlige kontinentene. Bare to arter forekommer i Europa: krøkle og lodde.