Skreifisket foregår i tiden januar–april på bankene i Vestfjorden (se lofotfisket), langs Egga fra Stad og nordover, og på kystbankene fra Vest-Finnmark til Vesterålsbankene.