Kvarstadbåter er en betegnelse på de norske skipene som ble liggende i Sverige etter den tyske invasjonen av Norge i 1940. Londonregjeringen rekvirerte dem til bruk ute, og fem av dem kom gjennom den tyske blokade til Orknøyene (Orkney Islands) i januar 1942, med en meget verdifull last av blant annet spesialstål og kulelager. Tyskerne ønsket de gjenværende skipene utlevert. Svenskene opphevet den midlertidige forføyningen om beslag (svensk 'kvarstad'). Ti skip gikk ut fra Göteborg 31. mars 1942. Avgangen kunne ikke holdes hemmelig, og bare to skip nådde frem. 277 av mannskapet kom i tysk fangenskap, av dem var 7 kvinner. De ble ikke behandlet som krigsfanger, men sendt til konsentrasjonsleir. 43 døde, 19 andre norske omkom på sjøen, mens 124 kom frem til Storbritannia. Lederne for operasjonen ble utsatt for sterk kritikk for å ha seilt når kunnskapen om utbruddet hadde vært så godt kjent på svensk og tysk hold.