Geværkompani, det vanlige infanterikompani i motsetning til spesialkompanier som støtte- og stabskompanier. Består i Norge av kompanistab og tre geværtropper, væpnet med gevær, maskingevær, mitraljøse og rekylfri kanon. Kompanisjefen har normalt kapteins kommando.