Stabskompani, infanterikompani med stabstropp, jegertropp, sambandstropp, sanitetstropp og trentropp. Inngår i infanteribataljon. Tilsvarende inngår stabseskadron i panserbataljonen i Kavaleriet, og stabsbatteri i feltartilleribataljonen i Artilleriet.