Støttekompani, infanterikompani med to bombekastertropper, pionértropp og panservernrakettropp. Inngår i infanteribataljon.