Regiment, (til regi-), hæravdeling, høyere taktisk enhet innen de stridende våpen. Et infanteriregiment omfatter f.eks. tre bataljoner. I Norge anvendes ikke lenger regiment som taktisk enhet. Brigaden er den norske operative enhet og er sammensatt av avdelinger fra forskjellige våpen.