Kinolin, fargeløs væske med gjennomtrengende lukt. En organisk base med molekylformel C9H7N, kokepunkt 238 °C og densitet 1,1 g/cm3. Ved henstand blir den gul. Nesten uløselig i vann, løselig i alkohol og eter. Kinabarkens alkaloider er derivater av kinolin, mens en del av opiumalkaloidene avledes av den isomere isokinolin. Kinolin kan utvinnes fra steinkulltjære, men blir for det meste fremstilt syntetisk. Av kinolin fremstilles flere fargestoffer, bl.a. cyaniner og isocyaniner, som brukes til sensibilisering av filmemulsjoner.