Isokinolin, i ren tilstand en fargeløs krystallinsk forbindelse med ubehagelig lukt. Smeltepunkt 26,5 °C, molekylformel C9H7N. Foreligger gjerne som en væske med kokepunkt 243 °C. Forekommer sammen med isomeren kinolin i steinkulltjære, men kan også fremstilles syntetisk. Molekylet danner grunnskjelettet i mange viktige alkaloider, f.eks. morfin, kodein, papaverin og hydrastin. Isokinolin blir anvendt i organisk syntese bl.a. til fremstilling av farmasøytiske produkter, fargestoffer og insekticider.