Jordbærtege, nebbmunnart i familien bladteger, Miridae. Den er 3–4 mm lang, lysebrun til svart. Overvintrer som egg. Nymfene stikker og suger på blomster og kart av jordbær. Saftsugingen fremkaller misdannede bær med harde klumper i fruktkjøttet (knartbær). Tegen er også vanlig på nesle, mjødurt, reinfann, bjørnebær m.fl. Vanlig i jordbærfelt sør for Dovre. Nordover er håret engtege, Lygus rugulipennis, den vanligste årsaken til knartbær.